کادر آموزشی و علمی

خانم نیره حبیبیان
دبیر ادبیات و زبان فارسی
 
خانم سعیده آسپار
دبیر سواد رسانه
 
خانم مریم حکیم پور
دبیر آمار و ریاضی
 
خانم فاطمه رحیمی
دبیر زبان انگلیسی
 
خانم رئوفه کرمی
دبیر زیان انگلیسی
 
خانم مریم رزاقی
دبیر زیست شناسی

خانم سهیلا محمدی
دبیر حسابان
 
خانم نسرین عباسپور
دبیر دیفرانسیل
 
 
خانم لیلا معرفت
دبیر تربیت بدنی
 
خانم فریبا موسوی
دبیر شیمی
 
خانم طاهره هدایی
دبیر ریاضی
 
 
خانم صفورا دیباج
دبیر جامعه شناسی