آزمون آنلاین/مسابقه

زمین شناسی یازدهم ریاضی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

زمین شناسی 11 تجربی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

جغرافیا پایه دهم ریاضی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
آزمون آنلاین/مسابقه

جغرافیا پایه دهم تجربی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.