تصویر گردان
   
 
 

کادر اداری و اجرایی

 خانم معصومه سادات طاهری
مديريت دبيرستان
 
خانم طاهره اينانلو
معاون آموزشي
 
 
خانم فاطمه سادات قدمگاهی
معاون آموزشی
 
خانم فخری عدالت
معاون پرورشي
 
خانم رقیه دعاگو
 
معاون اجرايي
 
 
خانم حمیده رادپور
مشاور
 
 
خانم رویا موسوی
مسئول کتابخانه
 
خانم صغری کیا
خدمتگزار
 
 
آقای مطلبی
سرایدار
 
 
 
 

دبیرستان محلی امن برای خانواده های بومی منطقه

 
 
 
تصویر گردان