دبیرستان دوره دوم دخترانه حضرت خدیجه کبری (س)
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون نهایی فارسی 2 ریاضی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
 
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون نهایی فارسی 2 انسانی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

فارسی 2 رشته انسانی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
 

دبیرستان محلی امن برای خانواده های بومی منطقه

 
 
 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

علوم و فنون ادبی 1

میان ترم دوم

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

علوم و فنون ادبی 2

آزمون میان ترم 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

فارسی 2 رشته ریاضی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
اوقات شرعی


اوقات به افق :
اذان صبح
طلوع خورشید
اذان ظهر
غروب خورشید
اذان مغرب
   
 
آزمون آنلاین/مسابقه

علوم و فنون ادبی 1 امتحان نهایی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
 
آزمون آنلاین/مسابقه

علوم و فنون ادبی 2 امتحان نهایی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.