اهداف و برنامه ها:
 
 1. تقویت آموزه های دینی و فرهنگی
 2. کیفیت بخشی آموزشی، فرهنگی و پرورشی
 3. تقویت یادگیری با رویکرد تولید علم
 4. تقویت نشاط و شادابی و روحیه خلاقیت
 5. تربیت دانش آموزانی خلاق و نواندیش
 6. آشنا کردن دانش آموزان با آداب و مهارت های رفتاری
 7. اقامه نماز جماعت در مدرسه
 8. تقویت روحیه یادگیری دو سویه و همدلی و همکاری میان دانش آموزان و دبیران
 9. اجرای طرح همیار معلم با سبکی نوین
 10. برگزاری جلسات پرش و پاسخ مذهبی و گفتمان های دینی
 11. ارتقاء کیفیت زبان انگلیسی و رایانه
 12. تقویت و غنی سازی برنامه های مشاوره ای
 13. ارتقاء کیفی و کمی کتابخانه و تقویت فرهنگ مطالعه
 14. تقویت فرهنگ مطالعه به صورت تشکیل کارگروه های پژوهشی، مطالعه و تحقیق
 15. ارتقاء سایت مدرسه (نرم افزاری و سخت افزاری)
 16. تهیه بانک و ارائه طرح درس هوشمند
 17. برگزاری اردوهای درون استانی و برون استانی 
 18. شرکت دانش آموزان در مسابقات قرآن، نهج البلاغه، احکام ، المپادهای علمی و ادبی
 19. برگزاری کلاس های آموزش خانواده
 20. ارتقاء کیفیت فیزیکی فضای مدرسه
 
 

دبیرستان محلی امن برای خانواده های بومی منطقه