آزمون آنلاین/مسابقه

تستی شیمی یازدهم

این ازمون جنبه تستی دارد و فاقد هیچ گونه ارزش نمره ای برای مدرسه است.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

تستی2


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.