دبیرستان دوره دوم دخترانه حضرت خدیجه کبری (س)
 

درج مطلب

یکی از بهترین روش های آمادگی برای تست زدن در مرحل ی ی اول آن است که پس از خواندن هر مبحث تست های آن مبحث را در زمان مقرر بزنیم. یعنی وقتی درسی را خواندید و خود را آماده دیدید برای خود تست هایی را مشخص و زمانی معین کنید و در آن زمان معین تست ها را بزنید. مثلا اگر برای درس ریاضی ۳۰ تست مشخص کرده اید، ۴۵ دقیقه وقت گذاشته و آن ها را بزنید ممکن است در ابتدا از این ۳۰ تست فقط چندتا را بزنید.

 
ولی اصلا اهمیت ندارد زیرا در کنکور به جز معلومات و آگاهی که شرط لازم این آزمون است سرعت عمل شرطی کافی می باشد چون شما هر چقدر خوب بخوانید و خوب تسلط داشته باشید با این حال اگر سرعت عمل نداشته باشید موفق نخواهید بود. پس، از همان روز اول تست زدن را با زمان یاد بگیرید. 
 
 
 

دبیرستان محلی امن برای خانواده های بومی منطقه