چاپ خبر
دبیرستان شاهد حضرت خدیجه کبری (س) چهارشنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۸
شعر و داستان
پیشنهاد ما برای این هفته ی شما خواندن اشعار فاضل نظری و مطالعه ی کتاب های شب شاعران بی دل مقام معظم رهبری و دنیای سوفی یوستین گردر می باشد.
 
 
 
کتاب های فاضل نظری
آن‌ها (چاپ ۴٦)، ۱۳۸۸، سورهٔ مهر
گزیدهٔ شعر (چاپ ۱۶)، ۱۳۹۰، انتشارات مروارید
ضد (چاپ ٣٤)، ۱۳۹۲، سورهٔ مهر
کتاب (چاپ٢٨)، ۱۳۹۵، سورهٔ مهر
انتهای پیام/.